[Tuyển dụng] Nhân viên kinh doanh

Vị trí: Nhân viên kinh doanh
1) Mô tả công việc
a) Thực hiện bán hàng

 • Phụ trách doanh số theo site dưới sự phân công của Trưởng bộ phận.
 • Tìm kiếm khách hàng, mời khách hàng lên trên site trải nghiệm và thực hiện việc thuyết trình & ký kết các hợp đồng cho khách hàng mới.
 • Chăm sóc khách hàng cũ để luôn đảm bảo khách hàng muốn tái ký hợp đồng.
 • Hỗ trợ các workshop do UP tổ chức để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và bán hàng trực tiếp tại sự kiện.
 • Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách trong quá trình làm việc tại UP

b) Phát triển hệ thống khách hàng

 • Làm việc với Marketing để cùng xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
 • Sử dụng các kênh cá nhân: facebook, social media.. xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng tại khu vực mình phụ trách

c) Thực hiện công việc báo cáo

 • Cập nhật hệ thống dữ liệu đảm bảo việc báo cáo được đúng theo từng ngày, từng tuần, từng tháng..
 • Căn cứ trên số liệu báo cáo có những điều chỉnh và biện pháp để tăng số lượng khách hàng thuê.

d) Các công việc khác

 • Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

2) Yêu cầu của UP

 • Không phân biệt chuyên ngành, ưu tiên ứng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, ngoại giao ..
 • Có kiến thức về tin học văn phòng
 • Có kiến thức trong lĩnh vực co-working space,bất động sản hoặc thị trường cho thuê văn phòng.
 • Thái độ tích cực & khả năng làm việc dưới áp lực cao, hướng tới mục tiêu
 • Không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương.
 • Có khả năng tiếp thu, nắm bắt nhanh công việc nhanh.
 • Tự tin, tham vọng và mong muốn được thử thách bản thân trong một lĩnh vực mới

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về: careers@up-co.vn

Tiêu đề xin ghi rõ: [Ứng tuyển] Nhân viên kinh doanh – [Fullname]