Senior Community & Event Executive

TRỞ THÀNH 1 THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH UP

Bạn đang tìm kiếm một công việc trong thị trường khởi nghiệp Việt Nam? Trở thành thành viên của cộng đồng StartUp lớn nhất trong mảng Startup, Freelancers, doanh nhân, sáng tạo và kỹ thuật.

Senior Community & Event Executive

1. Mô tả công việc
a) Quản lý cộng đồng

 • Hỗ trợ CA Lead / CA tạo môi trường làm việc hợp tác giữa tất cả các thành viên thông qua các sự kiện cộng đồng và giới thiệu Thành Viên.
 • Phối hợp làm việc với Community Associate để đảm bảo sự hài lòng của Thành Viên
 • Thường xuyên trao đổi với CA Lead / CA – chủ động thu thập dữ liệu về thông tin Thành Viên, công ty/ startups để phát triển các chương trình / sự kiện / hoạt động giúp đỡ các Thành Viên.
 • Tìm kiếm cơ hội để kết nối Thành Viên thông qua tổ chức sự kiện, giới thiệu các Thành Viên với nhau, hỗ trợ Thành Viên có nhu cầu tổ chức sự kiện hoặc các chương trình khác.

b) Quản lý sự kiện

 • Bao quát các hoạt động Tổ chức sự kiện bao gồm timeline, checklist, dự trù chi phí, sản xuất và thuê nhân sự
 • Hỗ trợ Quản lý để cân đối ngân sách và điều chỉnh khi cần thiết
 • Hỗ trợ Quản lý để làm việc với BP. Kế toán về tạm ứng, thanh toán; BP.Pháp chế về Hợp Đồng; Marketing/ Digital số về PR và quảng cáo.
 • Làm việc với các nhà cung cấp và đối tác; chăm sóc khách và VIP tại sự kiện
 • Tổ chức các Sự kiện với sự hỗ trợ của CA Lead / CA tại cơ sở.
 • Đảm bảo thực hiện đúng quy trình Tổ chức sự kiện và thủ (bao gồm cả việc gửi thư mời, xác nhận và cảm ơn).
 • Thực hiện điều tra sau sự kiện để đánh giá sự thành công của sự kiện.

2) Yêu cầu

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương tự, có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh Doanh, Truyền Thông, Marketing, Tổ chức sự kiện…
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power Point
 • Ưu tiên các bạn có kiến thức về Bán hàng, chăm sóc khách hàng, Bất động sản và Marketing/ Tổ chức sự kiện.

Hồ sơ tuyển dụng xin gửi về: careers@up-co.vn

Tiêu đề: [Ứng tuyển] Senior Community & Event Executive – [Fullname]

Senior Community & Event Executive

I. DETAILED JOB DESCRIPTION

COMMUNITY MANAGEMENT:

 • Support CA Lead/ CA to create a collaborative working environment amongst members in all sites through community events and personal introduction.
 • Liason with Community Associate to ensure highest level of member satisfaction.
 • Communicate with CA Lead/ CA to proactively gather data on members’ business to develop program/events/activities that help members achieve their objectives.
 • Seek opportunties to engagement members through on-site events, members introduction, interest in organising event or other programs.

EVENT MANAGEMENT

 • Coordinate details of events including timeline, checklist, budgeting, production and hiring personnel
 • Assist manager to calculate budgets and adjust when necessary
 • Assist Manager to work with Accounting in complete advance, payment; Legal in contracts; Marketing/ Digital on PR & promotion.
 • Working with vendors and suppliers; take care of guests and VIPs
 • Running events with the supports of CA Lead/ CA in their managing site.
 • Ensure that event’s workflow & procedure is executed properly (including sending invitation, confirmation and thank you letter).
 • Execute post-event survey to evaluate event’s success.

REPORT

 • Analyze event’s success and prepare reports based on post-event survey.
 • Provide monthly reports to Manager that outline progress, status and evaluation of current and past program/ activities.
 • Feedback on events’s operations, procedure and improvement.

OTHER RESPONSIBILITIES:

 • Other tasks assigned by BOD.

II. REQUIREMENT FROM UP

 • At least 1 year experience of similar positions such as: Businesses, Media, Marketing, Event Operation…
 • Excellent skills in office softwares: Word, Excel, Power Point
 • We prefer candidates with knowledge in: Sales, Customer Services, Real Estates  và Marketing/ Event Operation.

Candidates please send applications to: careers@up-co.vn

Titile: [APPLY] Senior Community & Event Executive – [Fullname]