Startupcity Pitching

Startupcity Pitching

Map Unavailable

Ngày: 09/03/2018
Giờ: 09:00 - 12:00


Tiếp nối thành công của ICT Device Lab Demoday @Vietnam, UP co-working Space phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội, Hội sinh viên Việt Nam và Rehoboth tổ chức sự kiện “STARTUPCITY PITCHING”.

“Start-up Pitching” sẽ mang đến:

  • 10 start-up trẻ Hàn Quốc thuộc các lĩnh vực với những sản phẩm đầy tiềm năng.
  • Mở ra các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam.

👉Nếu bạn cũng đang bắt đầu Start-up.
👉Nếu bạn đang muốn mở mang sự sáng tạo.
👉Hay biết thêm về cách các bạn trẻ Start-up.

Tham gia ngay sự kiện để giải đáp những mong muốn của bạn và mở ra nhiều cơ hội, lĩnh hội những kiến thức mới cho doanh nghiệp start-up của mình.
———
Rehoboth là một vườn ươm khởi nghiệp của Hàn Quốc. Với nhiều hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng ( hoạt động vận hành, hoạt động tư vấn, hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống..), tư vấn và hỗ trợ nguồn lực cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp ở Hàn Quốc.