How am I being called to practice leadership in complexity?

How am I being called to practice leadership in complexity?

Loading Map....

Ngày: 09/09/2017
Giờ: 14:30 - 17:00

Địa điểm: Hanoi Creative, số 1 Lương Yên


How do you develop leadership skills in a start-up?

How do you handle personal problems in the process of developing a business for yourself?

Have you really been confident as a leader?

Are you really listening and understanding what the member needs?

All will be in the “How am I being called to practice leadership in complexity?” – Event co-organized by UP Co-working Space with guest speaker Steve Raymen.

He is already experienced in advising start-ups in many countries around the world to help them solve various personal problems.
In addition, Steve has worked as a consultant in China, India, Vietnam, Africa and Europe.

INFORMATION DETAILS: 
Time: 2:30PM – 5PM – 9/9/2017
Location: UP Co-working Space – 8th Floor – No. 1 Luong Yen – Hanoi
Language: English

AGENDA: 
2h15: Check-in
2h30: Warm-up
3h00: Sharing
3h15: Groups of 5 or 6 people
3h45: Groups raise their issues and discuss
5h00: Check-out

————————————————————————————————————————————

Làm thế nào để có thể phát huy được kĩ năng lãnh đạo trong môi trường start-up?

Làm sao để xử lý được các vấn đề cá nhân trong quá trình phát triển 1 doanh nghiệp cho riêng mình?

Bản thân bạn đã thực sự tự tin với vai trò là leader?

Và quan trọng hơn cả bạn đã thực sự tập trung lắng nghe và hiểu những gì member cần?

Tất cả sẽ có trong Event “How am I being called to practice leadership in complexity?” do UP Co-working Space phối hợp tổ chức với Diễn giả khách mời là Giáo sư người Mỹ Steve Raymen.

Ông là đã có kinh nghiệm tư vấn cho start-up nhiều nước trên thế giới để họ giải quyết vấn đề của cá nhân mình.

Ngoài ra, ông đã từng tư vấn tại các nước China, India, Vietnam, Africa và Europe sau quá trình nghiện cứu, làm việc 35 năm trong lĩnh vực Y tế và Con người tại Mỹ.

THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN: 
Thời gian: 14h30 – 17h00 ngày 9/9/2017
Địa điểm: UP Co-working Space – Tầng 8 – Số 1 Lương Yên – Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

AGENDA SỰ KIỆN:
2h15: Đón khách/Check-in
2h30: Warm-up
3h00: Thuyết trình – Chia sẻ thông tin
3h15: Chia nhóm 5-6 người thảo luận
3h45: Các nhóm đưa ra vấn đề của mình và thảo luận
4h30: Check-out

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Hotline: 090.8668.234/ Inbox trực tiếp fanpage

Oops! We could not locate your form.