2.1.a

ĐỐI TÁC CỦA UP

UP sẽ không thành công nếu không có các đối tác chiến lược. Sự hỗ trợ vô giá của các đối tác đã đưa chúng tôi trở thành cộng đồng khởi nghiệp và doanh nhân lớn nhất Việt Nam. Với sự cam kết vì cộng đồng và sự hỗ trợ từ phía các đối tác, UP luôn là nơi dành cho những con người dám đột phá, đổi mới dẫn đầu tương lai của công nghệ.

Để tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác, vui lòng liên hệ với Community Manager của chúng tôi tại: info@up-co.vn